ZDERZENIA CYWILIZACYJNE

Zde­rzenia cywilizacyjne, które towarzyszyły podbojom kolonialnym, miały charakter zawładnięć kulturalnych, które występują wtedy, gdy kultura zawłaszczyciela znajduje się na wyższym poziomie materialnym. Nie były to jednak procesy całkowicie jednostronne, podbite narody i kultury wywarły bowiem ogromny wpływ na późniejszy bieg dziejów Europy i Świata, kolonizacja następo­wała przecież z udziałem znacznych rzesz ludzkich o różnych rdzeniach kulturowych, które poddane zostały procesowi inten­sywnej konfrontacji, krzyżowania się różnych wpływów. Była to konfrontacja tym bardziej intensywna — a zatem i efekty dy­fuzyjne tym szybsze — że w erze wielkich odkryć geograficznych ludzie z różnych ras, kultur i narodów wchodzili we wzajemne kontakty nic wcześniej nie wiedząc o swoim istnieniu. Do tego czasu najważniejszym wymiarem kultury był czas, tzn. poznawanie jej dziedzictwa antycznego, wraz z eksploracją nowych kontynentów i nowych cywilizacji akumulacja poznania historycznego wzbogaciła się o nowy wymiar — poznanie prze­strzenne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.