ZA ENCYKLOPEDIĄ

Przyjmijmy — za Encyklopedią wiedzy o prasie, że „komunikowanie masowe jest jedną z form komunikowania polegającą na przekazywaniu za pomocą urządzeń technicznych (…) jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich anonimowych i zróżni­cowanych społecznie rzesz odbiorców”[1]. Jeśli te rzesze odbiorców są dla nadawcy audytorium zagranicznym, to wtedy mamy do czynienia z międzynarodowym komunikowaniem masowym. Wy­nika stąd, że przedmiot tego typu komunikowania pojmujemy jako działalność środków masowego przekazu wykraczającą poza granice jednego państwa. Z tego punktu widzenia nie ma więk­szego znaczenia to, czy treść komunikowania będzie informacyj­na, kulturalna, artystyczna, polityczna, oświatowa itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.