WZRASTAJĄCE ZNACZENIE

„W związku ze wzrastającym eko­nomicznym znaczeniem kultury, zwłaszcza jej form masowych oraz siłą nowoczesnych środków przekazu — zauważa K. Zyguł- taka agresja kulturalna operuje nowymi możliwościami i nie wymaga już, jak w czasach konkwistadorów, zbrojnego podboju”Charakteryzując najogólniej prawo dyfuzji należy podkreślić jego wielkie znaczenie jako czynnika rozwoju społecznego. „Kul­tura ludzka rozumiana jako uniwersalna całość zawdzięcza swój stosunkowo szybki rozwój zdolności wszystkich społeczeństw do asymilacji elementów z innych kultur” — konkluduje amery­kański antropolog, R. Linton. Można się zgodzić z tym stwierdze­niem, ale z zastrzeżeniem, że dyfuzji nie traktuje się jako wy­łącznego źródła rozwoju społecznego. Marksistowska teoria roz­woju nie godzi się na taką absolutyzację, sprowadza prawo dy­fuzji do właściwych wymiarów, ujmując je jako ważny czynnik modyfikujący kształt zjawisk społecznych, ale nie jako prawo roz­woju formacji czy pierwotną podstawę rozwoju, bo ta tkwi w podłożu historycznym każdego społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.