WIEDZA O ŚWIECIE

Wiedza o świecie nabywana w kontaktach bez­pośrednich z innymi ludźmi — czyli to, co brytyjski socjolog ko­munikowania, C. Cherry, określa jako knowledge by encounter — zostaje wzbogacona o wiedzę przekazaną przez nieznanego na­dawcę — knowledge by reporting, którego książka raz wydruko­wana żyje własnym życiem i służy jako kanał komunikowania, tak długo jak fizycznie istnieje.Oceniając rolę książki w tym okresie z dzisiejszej perspekty­wy powiemy oczywiście, że miała ona zasięg bardzo nieznaczny, ograniczony, że była dostępna dla wąskiej elity oświeconych i ja­ko źródło wiedzy o świecie liczyła się niewiele. Dość powiedzieć, że wiadomość o podróży K. Kolumba i odkryciu nowego lądu do­tarła do Europy dopiero po kilku latach, a na jej pierwszy dokład­niejszy opis przyszło czekać następnych kilka lat. Wpływ książki na przyspieszenie procesów, o których tu mowa, miał więc raczej charakter pośredni, uwidocznił się w przemianach ekonomicznych, społecznych, fermencie intelektualnym, który torował drogę no­wej epoce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.