TRANSAKCJE FINANSOWE

Transakcje finansowe takie jak sprzedaż papierów wartościowych stanowią również jedynie przejaw transferu własności i nie są przejawem nowej produkcji. Ostatecznie, prywatnej publiczne płatności transferowe, takie jak np. prezent urodzinowy, który otrzymałeś od swojego wuja lub też czek otrzymany z funduszu ubezpieczeń społecznych przez twoją babkę nie reprezentują bieżącej produkcji i są W związku z tym wyłączone z obliczeń bieżącego PNB. Produkt narodowy brutto jest zwykle podawanyw okresach rocznych, choć dane są zbierane co kwartałjOstatnie dane statystyczne dotyczące“dochodu i produktu narodowego udostępniane są co miesiąc w periodyku Survey of Current Business, publikowanym prze? “Biuro Analiz Gospodarczych Departamentu Handlu Stanów • Zjednoczonych. Tablica 5.1 obrazuje produlćtnarodowy brutto w roku 1987 wraz z liczbami wykorzystywanymi do obliczenia go zarówno przy zastosowaniu podejścia wydatkowego jak i podejścia opartego o koszty zasobów i dochody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.