SZERSZA WSPÓŁPRACA

Odprężenie prowadzi do szerszej współpracy w tej dziedzinie, a na zasadzie sprzężenia zwrotnego komunikowanie między krajami generuje pozytywne procesy w życiu społeczności międzynarodowej, wa­runkuje i pogłębia odprężenie. Wyeksponowanie tej kreatywnej iunkcji komunikowania jest jednym z celów tej pracy. Ma ona ponadto — w zamiarze autora — stanowić próbę syste­matyzacji problematyki międzynarodowych stosunków w tej dzie­dzinie w warunkach krystalizującego się pokojowego współistnie­nia jako jedynej możliwości współżycia narodów w podzielonym świecie. Chodzić będzie jednak nie tyle o ocenę — w kategoriach ilościowych — istniejącego stanu rzeczy (choć z kolei nie sposób to pominąć), ile raczej o uchwycenie jej cech charakterystycznych, celów, funkcji, koncepcji teoretycznych i ujęć formalnoprawnych oraz prawidłowości i tendencji, które pozwalają w przybliżeniu określić kierunek ewolucji w tej sferze stosunków międzynarodo­wych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.