RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Trzeba było dopiero procesów odprężeniowych, by problem został dowartościowany, by dostrzeżono jego rangę odpowiadającą rea­liom międzynarodowym. Antycypując późniejsze rozważania trze­ba stwierdzić, że komunikowanie międzynarodowe coraz wyraź­niej wyodrębnia się jako płaszczyzna stosunków międzynarodo­wych w ogóle. Przesądza o tym rzeczywistość, która — nie tylko zresztą w tej dziedzinie — wnosi poprawki do tworzonych przez naukę podziałów. Niedocenianie w przeszłości kulturalnego wy­miaru stosunków międzynarodowych wynikało po części z niedo­statecznego rozpoznania zjawiska, a po części także z przyczyn obiektywnych. Relacje międzykulturowe bardziej niż kiedykolwiek inne za­lezą od międzynarodowego odprężenia i pokojowej atmosfery w świecie: są do pewnego stopnia procesem wtórnym, uwarunkowanym rozwojem współpracy w innych dziedzinach, zwłaszcza poli­tycznej i ekonomicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.