PRZEPŁYW INFORMACJI

Może to więc być przepływ informacji różnego charakteru, transfer war­tości kulturalnych i artystycznych, komunikatów reklamowych, przekaz treści naukowych czy działalność oświatowa zakładając, że treści są przenoszone z jednego kraju do odbiorców w innym kraju lub w innych krajach. Założenie takie czyni zatem nieistot­nym częste spory co do tego, czy komunikowanie międzynarodo­we za pośrednictwem mediów masowych jest „informacyjne”, „propagandowe”, „ideologiczne”, „polityczne”, „kulturalne”, „oświatowe” itp. Można się w literaturze zachodniej spotkać nie­kiedy z poglądem, że jest ono przede wszystkim polityczne i pro­pagandowe, ponieważ państwo zastrzega sobie zazwyczaj kontrolę nad przekazami masowymi kierowanymi za granicę. Można się z tym zgodzić, ale z zastrzeżeniem, że polityczny charakter od­działywania nie jest domeną tylko środków masowych, ale także wszystkich innych form działalności angażującej treści szeroko pojętej kultury, oświaty itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.