KOSZTY ZEWNĘTRZNE

Szkodliwe efekty zewnętrzne określane są mianem kosztów zewnętrznych. Koszty zewnętrzne są to koszty produkcji i konsumpcji ponoszone przez ludzi nie uczest¬niczących bezpośrednio w produkcji, konsumpcji lub wymianie danego dobra. Są to niekorzystne skutki działalności gospodarczej odczuwane przez osoby trzecie. Zanie¬czyszczenie powietrza stanowi przykład kosztów zewnętrznych. Jest ono skutkiem procesu, z którego odnoszą korzyści producenci zanieczyszczeń i konsumenci, ale koszty ponoszone są-przez pozostałych mieszkańców danej okolicy.Koszt zewnętrzny zanieczyszczeń można zobrazować graficznie. Załóżmy, że na rysunku 4.3 krzywa popytu D reprezentuje popyt właścicieli samochodów na benzynę, który zależy od ich popytu na jeżdżenie, oraz że Si Reprezentuje koszty ponoszone przez rafinerie przy produkcji benzyny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.