DZIAŁANIA RZĄDÓW

Sprzyjają temu działania wielu rządów, które podnoszą turystykę do rangi ważnych dzie­dzin życia gospodarczego oraz rozwijają ruch osobowy na wszy­stkich płaszczyznach: zawodowej (zwłaszcza ciągle rosnący tran­sfer siły roboczej), artystycznej, sportowej, religijnej, młodzieżo­wej itp. Istotne znaczenie mają tu postępy odprężenia międzyna­rodowego, bez których rozwój tych kontaktów nigdy nie osiągnąłbys(cali masowej. Rolę komunikowania bezpośredniego z komuni­kowaniem masowym, to pod pewnymi względami to pierwsze po­woduje trwalsze efekty w sferze tzw. interpenetracji cywilizacyj- no-kulturowej (upowszechnianie stylów życia, mód, zewnętrznych form kulturowych, obyczajowych itp.), takie są bowiem psycho­logiczne prawidłowości interakcji bezpośrednich[1]. Jeśli brać jed­nak pod uwagę skalę oddziaływania, to komunikowaniu za po­średnictwem środków masowych należy przyznać ważniejszą ro­lę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.