DEFINICJA PKB

Ludzie zajmujący się gospodarką wykorzystują ogólne dane dotyczące gospoda­rki przy planowaniu wielkości produkcji. Rozumieją, że wielkość sprzedaży^roduko- wanych przez nich wyrobów zależy w pewnym stopniu od poziomu produkcji w gospodarce wziętej Jako całość. Na przykład producenci samochodów są’ świadomi”.Choć istnieje wiele sposobów mierzenia ogólnego poziomu aktywności gospodarczej kraju, wskaźnikiem najczęściej stosowanym przy opracowywaniu założeń polityki gospodarczej, jak również najczęściej podawanym w środkach masowej informacji jest produkt narodowy brutto (PNB). Produkt narodowy brutto (Gross National Product _ GNP) jest to pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie. W podanej wyżej definicji trzeba podkreślić znaczenie kilku kluczowych słów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.