Administracja

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki.

Informujemy, że od dnia 01.07.2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki.

Nowa instytucja regulacyjna „PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku” decyzją nr BI.RET.070.499.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdziła nową taryfę na okres najbliższych trzech lat.

Pełna treść dokumentów :

  1. Decyzja PGW Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy wraz z nowymi stawkami opłat. [pobierz]
  2. Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. [pobierz]

Załączniki powyżej.