Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Zbrojarz – betoniarz

Łączna liczba godz. kursu: 97 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 75 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: materiałoznawstwo i maszynoznawstwo; kosztorysowanie;   wykonywanie zbrojeń i betonowanie schodów, stropów i podciągów; zagęszczanie mieszanki betonowej ręcznie i mechanicznie; wykonanie szkieletów zbrojeniowych słupów o różnym przekroju i rodzaju zbrojenia, belek obustronnie zamocowanych, wsporników ram, rygli, przeprowadzenie betonowania w deskowaniach; wykonywanie zbrojeń nadprożowych, podokiennych ze względów konstrukcyjnych i na wymaganą nośność.