Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych

Łączna liczba godz. kursu: 90 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 68 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: podstawy ogrodnictwa; roślinoznawstwo; uprawa gleby i nawożenie roślin; urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych; narzędzia i maszyny wykorzystywane w ogrodnictwie; mała architektura ogrodowa; prace porządkowe i roboty ziemne; maszyny, urządzenia i narzędzia do podstawowej uprawy gleby, siewu, sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów; budowa pił i kos spalinowych oraz ich obsługa i konserwacja.