Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Tynkarz

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; przygotowywanie różnych podłoży pod wykonywanie tynku; przygotowywanie zapraw tynkarskich; osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych; wykonywanie tynków dwu i trójwarstwowych; wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie; mocowanie płyt suchego tynku gipsowego; naprawianie tynków istniejących; wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.; wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych.