Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Technolog rozbioru drobiu

Łączna liczba godz. kursu: 77 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 55 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: charakterystyka zawodu; normy i instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru drobiu i wykrawania mięsa; ubój i obróbka poubojowa; ocena jakości mięsa; rozbiór i wykrawanie mięsa w praktyce; wykonanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych; magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji; przygotowywanie mięsa do dystrybucji; ocena jakości wykonanej pracy, dokonanie ewentualnych poprawek.