Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Technolog robót wykończeniowych

Łączna liczba godz. kursu: 130 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 108 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: maszynoznawstwo i materiałoznawstwo; kalkulacja kosztów i zużycia materiałów; podstawy glazurnictwa, posadzkarstwa, murarstwa i tynkarstwa; projektowanie pomieszczeń, rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej; technologia szpachlowania i malowania pomieszczeń, montażu sufitów podwieszanych, ścianek działowych oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej; mocowanie okładzin podłogowych z różnego rodzaju materiałów (płytki, płyty, panele); wykonanie okładzin ściennych, remontów i konserwacji pomieszczeń; montaż armatury i osprzętu.