Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Szewc

Łączna liczba godz. kursu: 87 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 65 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: zdejmowanie miary i dopasowywanie kopyta na podstawie miary i rysunku stopy; krojenie według wzorników i odpowiednich wymiarów elementów obuwia; przyczepianie podeszwy do kopyta, mocowanie obcasów i wykańczanie obuwia; rozpoznawanie przyczyn i wad wykonania obuwia gotowego lub naprawianego; dobieranie sposobów naprawy obuwia; przeprowadzanie napraw, czyszczenie i odświeżanie obuwia.