Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Spawacz MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Łączna liczba godz. kursu: 151 godz., w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 3 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 22 godz. dydaktyczne
  • zajęcia praktyczne – 120 godz. zegarowych (w tym 2 godz. zegarowe na stanowisku pracy)*

Zarys treści programowych: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego; urządzenia spawalnicze; bezpieczna praca na hali produkcyjnej; materiały dodatkowe do spawania; spawanie w praktyce; oznaczanie i wymiarowanie spoin; metody przygotowywania złączy do spawania; kwalifikowanie spawaczy; budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG; charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry.

 

*zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach jednostka szkoleniowa wynosi:

– 45 minut zajęć w przypadku wykładów teoretycznych i instruktażu wstępnego

– 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych