Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Profesjonalne utrzymanie czystości

Łączna liczba godz. kursu: 72 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 50 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: problematyka utrzymania czystości; środki czystości; rodzaje i typy podłóg; rodzaje środków chemicznych i ich zastosowanie; podstawowe technologie sprzątania; bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników sprzątających; zasady profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania prac czystościowych; znajomość specyfika sprzątania obiektów różnego przeznaczenia.