Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Pilarz – drwal

Łączna liczba godz. kursu: 87 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 65 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: obsługiwanie pilarek łańcuchowych z napędem spalinowym i elektrycznym, pilarek taśmowych i pilarek tarczowych; wykonywanie obróbki piłowaniem na pilarkach poprzecznych do kłód, pilarkach poprzecznych do tarcicy z posuwem ręcznym i zmechanizowanym oraz wykonywanie obróbki za pomocą pilarek przenośnych; konserwacja i okresowy przegląd poszczególnych zespołów pilarek.