Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Parkieciarz

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych; wykonywanie podkładów pod posadzki spoinowe drewniane; wykonywanie izolacji akustycznych podłóg; sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych; dobieranie desek, mozaiki, parkietu o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie; układanie parkietu, mozaiki, desek lub paneli podłogowych, dociskanie ich do podkładu; mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych; nasycanie posadzek olejem lnianym, lakierowanie lub pastowanie i froterowanie.