Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Palacz centralnego ogrzewania

Łączna liczba godz. kursu: 34 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 18 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 6 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci; wykonywanie podstawowych prac związanych z prawidłowym uruchamianiem, prowadzeniem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego; częstotliwość i zakres zapisów eksploatacyjnych ze wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej; charakterystyka wytwarzania, przesyłu i użytkowania paliw i energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy; warunki przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych; przestrzeganie zasad oszczędnego użytkowania paliw i energii oraz obniżania energochłonności urządzeń energetycznych; protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów oraz ich analiza.