Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Łączna liczba godz. kursu: 82 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 60 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: rola i zadania opiekuna  osób  chorych, starszych i niepełnosprawnych; formy opieki i pomocy ludziom starszym; zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną; proces starzenia się organizmu człowieka; choroby wieku podeszłego; wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zasady żywienia ludzi chorych; ułatwianie wykonywania czynności dnia codziennego; pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych; pobudzanie aktywności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.