Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO – wózków widłowych)

Łączna liczba godz. kursu: 73 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 8 godz. dydaktycznych
  • zajęcia teoretyczne – 38 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 21 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: typy stosowanych wózków jezdniowych; budowa wózków jezdniowych; czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy; wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; wiadomości o Dozorze Technicznym; bezpieczna wymiana butli gazowej.