Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Operator koparko – ładowarki III

Łączna liczba godz. kursu: 140 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 8 godz. dydaktycznych
  • zajęcia teoretyczne – 44 godz. dydaktyczne
  • zajęcia praktyczne – 82 godz. zegarowych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: zagadnienia dotyczące dokumentacji technicznej maszyn roboczych; wiadomości z zakresu budowy koparko – ładowarek w tym silniki spalinowe, elementy hydrauliki, podstawy elektrotechniki; technologia wykonywania robót ziemnych oraz użytkowania i obsługi maszyn roboczych; eksploatacja maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.