Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Obsługa komputera

20 godz. dydaktycznych

Zarys treści programowych: posługiwanie się klawiaturą i myszką; system operacyjny MS WINDOWS; obsługa pakietu MS Office; skróty klawiszowe; praca z plikami i folderami.