Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Murarz

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: dokumentacja techniczna; kosztorysowanie; materiałoznawstwo; stawianie rusztowań; wykonywanie murów; przygotowywanie zapraw i betonów; stawianie ścian nośnych i ścianek działowych; wykonywanie ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi, a także sklepień i nadproży; spoinowanie ścian; rozbiórka konstrukcji murowych.