Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Monter mebli

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: materiałoznawstwo; klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych; dobieranie okuć, materiałów montażowych i dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem; posługiwanie się narzędziami do ręcznej obróbki drewna; wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych; montaż zestawów meblowych; naprawa i renowacja mebli.