Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Monter izolacji budowlanych i elewacji

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: materiałoznawstwo; analizowanie rysunków roboczych; ustalanie zakresu robót izolacyjnych, materiałów, narzędzi, środków oraz sprzętu; ocenianie jakości materiałów izolacyjnych; organizowanie miejsca pracy i transportu materiałów; przygotowywanie podłoży pod izolacje budowlane; wykonywanie izolacji wodochronnych, termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych; konserwacja i naprawa izolacji budowlanych oraz demontaż starych; sposoby ocieplania budynków; konserwacja narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych; wykonywanie towarzyszących prostych prac blacharskich i antykorozyjnych w zakresie związanym z montażem izolacji; ocenianie jakości wykonanej pracy i bieżące usuwanie dostrzeżonych usterek.