Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Monter/instalator sieci teletechnicznych

Łączna liczba godz. kursu: 87 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 65 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: podstawowa terminologia; dokumentacja techniczna budowy lub remontu linii; przyrządy pomiarowe, narzędzia monterskie, urządzenia telekomunikacyjne i ich eksploatacja; prace montażowe i  diagnostyczno – pomiarowe; metody rozszywania kabla na głowicy kablowej; testowanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych; budowa kanałów teletechnicznych oraz przygotowywanie trasy wykopu z rurami ochronnymi i oznakowaniem; układanie kabli światłowodowych.