Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Malarz

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: ustalania zakresu i kolejności robót malarskich; malowanie starych i nowych podłoży tynkowych, betonowych, ceglanych, drewnianych, metalowych oraz powierzchni ze stopów metali; naprawianie i malowanie tynków zewnętrznych farbami elewacyjnymi; malowanie farbą olejną lub akrylową oraz lakierowanie stolarki budowlanej i elementów drewnianych; malowanie pokryć dachowych, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, a także liter i napisów, deseni, pasków wielobarwnych i obramowań; dbanie o jakość wykonywanych robót malarskich.