Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Mała księgowość – prowadzenie własnej działalności gospodarczej

20 godz. dydaktycznych

Zarys treści programowych: podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej; samozatrudnienie; źródła finansowanie działalności gospodarczej; ustalenie kodów PKD; Urząd Statystyczny; Urząd Miasta; Urząd Skarbowy; ZUS; rozliczenia roczne podatku dochodowego PIT; podatek VAT; program Płatnik; tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych.