Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego

Łączna liczba godz. kursu: 72 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 50 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: system operacyjny MS WINDOWS; przetwarzanie tekstów; obsługa pakietu MS Office; tworzenie prezentacji multimedialnych oraz pism; posługiwanie się programem „SOGA” – System Obsługi Magazynu; tworzenie stron internetowych w różnych językach programowania i pod różnymi przeglądarkami.