Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Krawiec – szwacz / Krawcowa – szwaczka

Łączna liczba godz. kursu: 87 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 65 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: budowa maszyny domowej i stosowanej w zakładach szwalniczych; nauka podstawowych rodzajów szwów; szycie po prostej, po łuku, ryglowanie; fastrygowanie; przyszywanie zatrzasków, haftek i gumek; szycie elementów odzieży; przygotowanie szablonów odpowiednich do zdejmowania miary; nauka szycia konstrukcyjnego.