Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Kelner

Łączna liczba godz. kursu: 80 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 58 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: wiadomości obejmujące system HACCAP, towaroznawstwo, technologię żywienia; narzędzia i urządzenia stosowane w kuchni; produkty żywieniowe (w tym rodzaje zup i ich sporządzanie, rodzaje sosów i ich sporządzanie, rodzaje deserów i ich sporządzanie, napoje gorące i zimne zakąski, surówki i sałatki, rodzaje, sposoby przygotowania); przechowywanie surowców i ich przygotowywanie do obróbki wstępnej; przygotowanie potraw; porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych.