Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Introligator

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: podział i charakterystyka podstawowych materiałów używanych w introligatorstwie; rodzaje i formaty papieru i druków; materiały do wykonywania i zdobienia okładek oraz opraw prostych, złożonych i specjalnych; kleje stosowane w introligatorstwie; materiały do laminowania, impregnowania, gumowania, brązowienia i tłoczenia oraz pomocnicze stosowane w introligatorstwie; klasyfikacja narzędzi i sprzętu do wykonywania prac introligatorskich oraz zasady posługiwania się nimi; charakterystyka procesów poligraficznych; dobór materiałów introligatorskich; wykonywanie druków luźnych i łączonych opakowaniowych, a także wytwarzanie galanterii papierniczej; klejenie, szycie nićmi i drutem, łączenie wkładu z okładką.