Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Hydraulik/monter instalacji wodno-kanalizacyjnej

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: zagrożenia występujące na stanowisku pracy; przepisy i podstawowe pojęcia BHP i ochrony ppoż.; środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania prac hydraulika/montera instalacji wodno-kanalizacyjnej; dokumentacja techniczna, odczyt rysunku technicznego, sporządzanie kosztorysu; materiałoznawstwo; posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu hydrauliki i budownictwa ogólnego; instalacje sanitarne – rodzaje i przeznaczenie; zakres i koordynacja prac montera instalacji sanitarnych; obróbka rur; technologie instalacyjne, sieć i urządzenia wodociągowe (połączenia wodociągowe, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody użytkowej); przeprowadzenie prób przelotowych i szczelności oraz działania zamontowanych odcinków oraz przyłączenie ich do sieci.