Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Glazurnik/posadzkarz

Łączna liczba godz. kursu: 92 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 70 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: organizowanie miejsca pracy; analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju oraz zakresu robót okładzinowych;  przygotowanie ścian pod ułożenie glazury lub innych płytek; ustalanie lica okładzin ściennych; formowanie spoin między płytkami; wykonywanie cokolików z płytek terakotowych; naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek; ocenianie jakości materiałów podłogowych; wykonywanie podkładów i izolacji akustycznych pod różne rodzaje posadzek; sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych; przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg; mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych; układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.