Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Florystyka

Łączna liczba godz. kursu: 77 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 55 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: zapoznanie się z rodzajami roślin; teoria barw i kompozycji; florystyczne zasady kompozycyjne; wiązanki okolicznościowe; sztuka wręczania kwiatów; znaczenie kwiatów; florystyka ślubna i żałobna; sztuka układania kwiatów w naczyniach; dekoracje stołów; dekoracje świąteczne; ocena jakości wykonanej pracy.