Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Dietetyk

Łączna liczba godz. kursu: 72 godz. dydaktyczne, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 50 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: normy żywienia; ogólna charakterystyka żywienia dietetycznego; podział diet; zalecane sposoby sporządzania posiłków; podział produktów, analiza poszczególnych grup, fizjologiczne normy żywienia; przygotowywanie potraw specjalistycznych (dietetycznych); obliczanie wartości odżywczej i energetycznej poszczególnych potraw i produktów.