Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Brukarz – kamieniarz

Łączna liczba godz. kursu: 112 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 90 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: podstawowe informacje o robotach ziemnych; czytanie rysunku technicznego; kosztorysowanie; materiałoznawstwo; wykonanie m. in. wykopów, skarp i nasypów; wykonanie nawierzchni brukowych z kamieni, kostek i płytek betonowych; obsługa maszyn i narzędzi do wykonywania prac ziemnych; układanie krawężników.