Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Blacharz – dekarz

Łączna liczba godz. kursu: 97 godz. dydaktycznych, w tym:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
  • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
  • zajęcia teoretyczne – 12 godz. dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne – 75 godz. dydaktycznych (w tym 4 godz. dydaktyczne na stanowisku pracy)

Zarys treści programowych: kosztorysowanie; przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich; ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko –blacharskich; wykonanie podstawowych operacji blacharskich (m. in. trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży); obijanie blachą elementów drewnianych; wykonanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową; montowanie rynien i rur spustowych; określanie jakości wykonania podłoży i podkładów oraz ewentualna ich naprawa.