POZORNY PROBLEM

Problem można by uznać właściwie jako pozorny, rozróżnie­nie między „informacją” a „propagandą” ma bowiem sens tylko wtedy, jeśli tą pierwszą traktujemy jako tworzywo tej drugiej, tak jak to czyni wielu autorów zachodnich. Na pytanie, czy istnie­je obiektywna informacja R. L. Wendzel odpowiada, że różne są stopnie obiektywizmu, ale w działaniach międzynarodowych sto­suje się tę samą metodę, która polega „na naświetlaniu poszcze­gólnych problemów za pomocą zespołu troskliwie wyselekcjono­wanych faktów. Większość przedstawia się adekwatnie, ale kom­ponuje się je w taki sposób, by maksymalnie oddziaływać na od­biorcę w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu”Kłopoty z określeniem i dyferencjacją zakresu pojęć dotyczą nie tylko tych trzech terminów: komunikowanie, propaganda, in­formacja. U niektórych autorów tych pojęć jest więcej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.