Przetwórstwo ryb

Dział przetwórstwa spożywczego PIGB Pomerania w Koszalinie prowadzi produkcję, w zakresie ręcznego trymowania i doczyszczania filetów ryb morskich.