Projekty szkoleniowe

Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Ośrodek Szkolenia przy Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz 2572 z późn. zm.)

Celem Ośrodka Szkolenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie jest organizowanie i prowadzenie szkoleń ( teoretycznych oraz praktycznych), których ukończenie umożliwia uzyskanie umiejętności zawodowych z zakresu:

 • wózków widłowych z napędem silnikowym
 • prac remonoto – budowalnych
 • obróbki drewna i metali
 • ślusarstwa i spawalnictwa
 • instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych
 • handlu i usług
 • gastronomi i hotelarstwa
 • działalności gospodarczej
 • bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy
 • działalności penitencjarnej
 • aktywizacji zawodowej
 • innych dziedzin.

Zakres działalności Ośrodka Szkolenia:

 • prowadzenie szkoleń dla skazanych osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • szkolenia własnych pracowników Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie
 • prowadzenie szkoleń dla skazanych osadzonych w Zakładach Karnych zatrudnionych przez Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie
 • prowadzenie szkoleń na zlecenie podmiotów gospodarczych lub innych osób prawnych i fizycznych
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników służby więziennej

Określona w PKD jako:

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
 • działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z