O firmie

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” w Czarnem została utworzona na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 216/10/CZSW z dnia 29 listopada 2010 r.

Instytucja została utworzona poprzez przekształcenie następujących gospodarstw pomocniczych:

  1. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Czarnem;
  2. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Goleniowie;
  3. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Koszalinie.

Zarejestrowana została 30 grudnia 2010r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000374747.

Instytucja przejęła zadania publiczne wykonywane przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze polegające na prowadzeniu działań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Z dniem 4.10.2016 siedzibą PIGB „POMERANIA” jest Koszalin.